torstai 11. helmikuuta 2016

Perussuomalaisetko yhden asian puolue?

Tänään käsiteltiin eduskunnassa kansalaisaloitetta, jonka muotoilu on seuraavanlainen. 

"Uuden lain mukaan vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta riippumatta. Poikkeus tehtäisiin vain niissä tapauksissa, joissa karkotus "varmuudella" rikkoisi kansainvälisiä sopimuksia. 

Me allekirjoittaneet vaadimme muutosta nykyiseen lainsäädäntöön, että jatkossa rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen maahanmuuttaja voitaisiin karkoittaa maastamme ja asettaa maahantulokieltoon, sekä hänen oleskelulupansa voitaisiin mitätöidä samantien". 

Kansalaisaloitteen keskustelussa oli puheenvuoroja pyydetty ennen keskustelun aloittamista viisitoista kappaletta. Näistä kymmenen puheenvuoroa oli pyydetty Perussuomalaisten kansanedustajien puolesta. 

Suomen nykyinen ulkomaalaislaki sanoo maasta karkottamisesta seuraavaa.
"149 §
Maasta karkottamisen perusteet
Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut ulkomaalainen:
1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;

2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta, taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;

3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle; taikka

4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän Suomessa kansallista turvallisuutta tai Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan toimintaan.

Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa säädetyllä perusteella karkottaa myös ulkomaalainen, joka on jätetty syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 4 §:n nojalla.

Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2―4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suostuu ottamaan hänet vastaan."

Tällaisia rikoksia, joiden perusteella voidaan karkottaa ulkomaalainen rikoksentekijä ovat mm. pahoinpitely, petos, metsästysrikos, tekijänoikeusrikos, vahingonteko, vesiliikennejuopumus ja hautarauhan rikkominen. 

Aloitteen tekijät puhuvat vakavista rikoksista, kun jo nykyinen ulkomaalaislakimme mahdollistaa karkottamisen vesiliikennejuopumuksesta ja hautarauhan rikkomisesta. 

Perussuomalaisten edustajat taas olivat varsin odotetusti kansalaisaloitteen puolella. Tämä johtuu siitä, että on helppo olla sellaisen asian puolella, joka on jo lakiin kirjattu ja josta voidaan näin ollen puhua täysin tunteella ilman minkäänlaista asian osaamista tai ymmärtämistä.

Veera Ruoho puhui ensimmäisenä perussuomalaisten kansanedustajana itse asiassa aivan asiaa. Hän puhui karkottamisen hitaudesta ja prosessien raskaudesta ja hitaudesta. Hänen puheessaan oli paljon tärkeitä asioita, joita tulisi ottaa huomioon kaikessa Suomen lainsäädännössä. Pitää kuitenkin myös muistaa, että valitusoikeus ja tietyt byrokraattiset prosessit ovat olemassa yksilön oikeusturvan vuoksi.

Seuraava puhuja oli edustaja Mika Niikko. Hän pääsi täysin omaan elementtiinsä kertomaan kuinka paljon Suomeen on tullut mistäkin maasta maahanmuuttajia ja kuinka kaikki on niin kauheaa ja on niin vaarallista ja kauheaa ja ties mitä muuta. Heti perään keskustelussa Niikko muistutti kyllä, että keskustelua ei saa viedä sivuraiteelle, kun keskustelussa otettiin kantaa karkottamisen mahdollisiin eettisesti arveluttaviin karkotuspäätöksiin. Itse Niikko ei omissa puheissaan välitä omista ohjeistaan vaan puhuu yleistä pelonlietsontaa ja satunnaisia tilastolukuja.

Olli Immonen komppasi Niikkoa ja jatkoi kertomalla kuinka ulkomaalaisten rikollisten osuus on kasvanut jatkuvasti, kuten kansalaisaloitteessakin väitetään. Tämä ei itse asiassa edes pidä paikkaansa, kun verrataan ulkomaalaistaustaisten rikollisten osuutta kokonaisrikosmäärässä ja sitä tosiasiaa, että rikosten määrä on vähentynyt jo vuosikausia. Immonen ei tietenkää faktoista välitä, koska kuten Ruohonen-Lerner totesi se on se miltä tuntuu, joka ratkaisee ei onko jotain oikeasti tapahtunut.

Suurin osa perussuomalaisista tuntui tietävän, että ulkomaalaislaki sallii karkottamisen jo nyt, mutta tämähän ei ulkomaalaisvastaisessa kiimassa mitään haitannut. Immonen esimerkiksi ehdotti, että vaihdettaisiin aloitteen vakava sana törkeäksi, jolloin voisimme käyttää suoraan rikoslain nimikkeitä. Tällöin toki karkottamisen alaisista rikoksista poistuisi noin 66% tällä hetkellä karkottamisen mahdollistavista rikoksista. Sama 66% on muuten perussuomalaisten määrä keskustelussa puheenvuoroa pyytäneistä kansanedustajista. Onkohan tässä joku yhteys statistiikkojen ja niiden osaamattomuuden kannalta?

Simon Elo jatkoi samaa linjaa. Hän komppasi kansalaisaloitteen ehdotuksia ja kertoi tulkitsevansa sitä niin, että asiat tehtäisiin suoraan ja ilman byrokratiaa. Elo tulkitsi täysin omin päin todella vaillinaista ja epämääräistä aloitetta. Tämä on vain ja ainoastaan positiivinen asia, koska kansanedustajien on tätä aloitetta tulkittava. Valitettavasti vaan Elo, kuten kaikki muutkin PS:n edustajat yhdistävät aivan ihmeellisiä muita asioita tähän aloitteeseen. Elo toi keskusteluun mukaan jatkuvat oleskelulupien seurannat ja oman käsitteensä siitä, mitä turha byrokratia olisi. Tätä olisi ilmeisesti puheesta päätellen esimerkiksi yksilön oikeusturva. Eloa myös harmitti aloitteen kohta, jossa "varmuudella" on rikottu kansainvälisiä sopimuksia. Eloa harmitti kohta siksi, että se aiheuttaisi kaikenlaisia tulkintoja ja pitäisi selvittää rikotaanko niitä. Ei siis se, että ylipäänsä koko asettelu on täysin pöljä.

Raatikainen, Ronkainen, Meri jne. kertoivat ihan samoja asioita eri sanoin.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen muisti mainita maahantunkeutujat ja kaikki muut kliseet, jotka perussuomalaisten nuoret toivot siistivät puheistaan, koska yrittävät esittää tietävänsä jotain asioista.

Muita keskustelussa esille tulleita pointteja perussuomalaisten suusta.

"Maassa maan tavalla tai maasta pois"
"Elintasosurffarit"
"Kansan mieli, kansan ääni"
"Asioiden oikeat nimet"
"Islamisaatio"
"Naisten suojelu"
"Missä ovat feministit?"

Varhaiskasvatuslain muutoksessa perussuomalaisten edustajista puheenvuoroa oli pyytänyt ennen keskustelua yksi edustaja.

Metsälainsäädännön keskustelussa puheenvuoron oli pyytänyt ennen keskustelua nolla kansanedustajaa.

Tässä keskustelussa kansalaisaloitteesta ulkomalaisen rikokseen syyllistyneen karkottamisesta, Jonka nykyinen laki siis mahdollistaa jo nykyään tehokkaammin kuin kansalaisaloitteen malli, yhteensä 12 perussuomalaisten kansanedustajaa haki puheenvuoron. Edellisen kerran yhtä moni perussuomalaisten kansanedustaja on pyytänyt puheenvuoroa kun se koski... no voinette arvata mitä.

Ai miten niin yhden asian puolue?


0 comments: